Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Hur det började

För att hjälpa mina kunder, när deras bindande terminologilistor innehåller flera betydelser för en och samma term, har jag utvecklat olika analysprogram. Den här listan härstammar från ett program som analyserar om kundens terminologilista kan användas för originaltexten. Man kan nästan inte föreställa sig hur mycket extra arbete som mångtydiga instruktioner ger upphov till. Här måste 9848 segment och 18117 termer, dvs ca 300 sidor, kontrolleras extra!


Introduktion

Jag arbetar ständigt med olika språk. Om det nu rör sig om bildspråk, journalism eller programmeringsspråk spelar ingen roll. Det jag vill meddela måste kunna förstås av mottagaren. När det gäller översättningar måste jag utgå ifrån att den tekniska redaktören arbetar med samma mål.

Terminologilistor

Så fungerade det i princip fram till omkring 2010. Ungefär vid denna tid skapades bindande tvåspråkiga terminologilistor. Numera har nästan vart företag, ibland varje avdelning, sina egna termer. Det betyder att man för en och samma sak ibland är tvungen att hantera upp till 15 olika termer eller ännu värre, flera "bindande" översättningar (dvs. olika saker) för en och samma term (se bilden ovan), som alla har det gemensamt att de saknar förklaringar eller definitioner.

Analys

För att kunna föra en produktiv dialog med mina kunder började jag att lägga upp en mycket omfattande databas med fackuttryck från olika fackområden. I internet extraherade jag omkring 100 000 termer med tillhörande definitioner från olika källor. För att ha ett mått på kvalliteten undersökte jag 2500 slumpvis utvalda poster. Det visade sig att knappt 75% av alla dessa definitioner försökte beskriva vad termen betyder. Oftast genom att använda en synonym med vissa avgränsningar. Jag fick även intrycket att termen "översattes" till en annan term eller en följd av termer som inte förklarades eller definierades på annat ställe. Bland dessa 2500 dataposter kunde jag inte hitta någon enda beskrivning/definition av referenten, entiteten eller saken i sig. När jag insåg vad detta egentligen betydde, hade jag tillräckligt med information för att kunna utveckla en ny och bättre ansats för en meningsfylld dialog.

Resultat

Det som började som ett försök att lösa ett tilltagande problem inom tekniska översättningsindustrin har idag utvecklats till ett verktyg som kan användas långt utöver detta område. Detta verktyg är YES!Entity!

YES!Entity

Med YES!Entity kan man:

  • översätta uttryck mellan olika språk, fackspråk och vardagsspråk
  • öva upp förmågan att fokusera på det väsentliga
  • öva upp inlärningsförmågan
  • förbättra kommunikationen
  • fatta bättre beslut

Denna hemsida handlar om hur allt detta är möjligt.

sv/boerjan.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/18 16:21 av Robert Malmström