Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Kompetenser

1988 till idag Frilans teknisk översättare tyska/engelska till svenska
1976 till idag Arbetar som fotograf, journalist, författare, programutvecklare och rådgivare i vetenskapliga frågor
Komet NEOWISE (C/2020 F3) den 26 juli 2020 kl. 23:16-22:19, 50 mm f/3,5; Canon 7D, 3200 ISO, från Rommelsbach: Robert Malmström 1)
Komet Kohoutek (C/1973 E1) den 5 januari 1974 kl. 19:29, 80 mm f/2,8; Hasselblad 500C, 20 sekunder på Tri-X 400 ISO, från Puerto del Carmen 2), Lanzarote. Uppe till vänster, Venus och Jupiter: Robert Malmström

Långtidsprojekt översättning

2009 till 2010 Kraftverksprojekt: ~12000 sidor, fri hand med planering och genomförande inom ett år. 3)
1988 Miljölära – med handledning för egna miljökontroller 4)5)

Projekt programutveckling

2020 till idag Utveckling av programmet YES!Files för recherche/undersökning
2017 till idag Utveckling av programmet YES!Entity
2016 till idag Maskinöversättning (egna algoritmer)
2015 till 2019 Processanalys, TermDataBas↔TranslationMemory↔Dokument
2013 till 2019 Terminologi analys och korrektur
2009 till 2018 Terminologiförvaltning
1989 till 1992 PC-Schiri för handboll
1988 till 1989 PC-Schiri för volleyboll
1987 till 1988 PC-Bildarchiv

Projekt "Terminologi"

2017 till idag Utveckling av teorin bakom YES!Entity
2016 till 2017 Terminologi: inventur

Projekt rådgivning

Komet Halley, till höger om vintergatan, den 9 April 1986, 15 minuter 15 sekunder på Ektachrome 400 ISO med 30mm f/3,5 Hasselblad 500CM, från svenska solobservatoriet6), Roque de los Muchachos, La Palma: Robert Malmström
1982 till 1986 Svenska solobservatoriet, Roque de los Muchachos, La Palma: Utförde praktiska tester på det nya solteleskopet och optimerade fotograferingen av de minsta synliga fenomenen i solens atmosfär, i praktiken en översättning av tvärvetenskapliga samband (astronomi, optik, perception, kognition, fotografi och bildanalys) för uppläggning av en "avbildningsstandard" för ett solobservatorium som tekniskt befinner sig på framkanten, på ett språk som även astronomer kan förstå. 7)
1982 till 1986 Victor Hasselblad Aktiebolag, utveckling av ett specialfilter, så kallat "Soft edge", för projektorer. Test och rådgivning vid utveckling av nya optofiber mattskivor. 8)

Publikationer

1986 Meteor photography limitations and the beginning heights of meteors. 9) 10)
1985 The pre/post exposure effect in meteor photometry. 11) 12)
1982 till 1983
Astrologins verklighetsförankring13)
Astrofotografering: praktiska råd och teoretisk bakgrund14)


4)
1987 Falken-Verlag GmbH, Manfred Häfner. Experimenteller Teil, Versuche und Bildtexte.
9)
ASTEROIDS, COMETS, METEORS II, Proceedings of a meeting held at the Astronomical Observatory of the Uppsala University, June 3-6, 1985.
11)
AAS Photo-Bull., Issue 38, 1985,
sv/kompetenz.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)