Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Himmelsskivan från Nebra - en solförmörkelse?

Den tyska utgåvan av National Geographic från november 2021 innehöll ett informationsblad från "Landesmuseum für Vorgeschichte" i Halle med rubriken "Mänsklighetens första himmelskarta?". Det gjorde mig nyfiken och jag bestämde mig för att undersöka hur de hade kommit på ordet "himmelskarta". Med programmet YES!Entity samlade jag alla fakta, medier, dokument, länkar och artiklar som jag kunde hitta. Mycket snabbt stod det klart att det fanns mycket mer bakom detta ord. Och detta "mer" visade sig vara en möjlig beskrivning av vad Plejaderna symboliserade för våra förfäder och att himmelsskivan från Nebra visar ett fenomen som bara kan ses under en total solförmörkelse. Men en sak i taget.

Vad kan man verkligen se på skivan?

Stor punkt, stor skära och 32 små punkter

Den stora punkten liknar solen eller fullmånen, skäran liknar månen när den är 4-5 dagar gammal. Sju små punkter befinner sig på ett avstånd mindre än genomsnittet för övriga punkters avstånd från varandra. I min YES!Entity databas hittade jag att den s.k. Faistos-disken har en symbol som består av 7 punkter.

Symbol bestående av 7-punkter

Faistos -disken har man ännu inte lyckats tyda. Men enliknande symbol på Nebra skivan har tolkats som Plejaderna. Kan detta bidraga till att tolka budskapet på Faistos-disken? Kanske, men om vi betraktar symbolen som "Plejaderna" måste vi beskriva vad "Plejaderna" kan ha symboliserat för 3600 år sedan. Beräkningar visar att Plejaderna befann sig i närheten av vårdagjämningspunkten. Beskrivningen av detta vore "när man ser att Plejaderna gå ner vid den västra horisonten strax efter solnedgången är den kalla tiden på året slut" eller "när man ser att Plejaderna går upp över horisonten i öster strax efter solnedgången i väster är den varma tiden på året slut". Vi vet numera att jorden rör sig runt solen och roterar runt sin egen axel! Men för 3600 år sedan var man tvungen att beskriva det man iakttagit så enkelt som möjligt för att t.ex. varna eller göra kommande generationer uppmärksamma på något. Vad man alltså kunde beskriva var att "när Plejaderna är synliga, betyder detta korta dagar, långa nätter, kyla och mörker".

Två bågar utmed kanten och en nedtill

När jag betraktar bågarna separat, påminner mig dessa om min första totala solförmörkelse! Den inträffade den 30 juni 1973 i Mauretanien. Kan det vara så att den som skapat bilden på himmelsskivan har upplevt en total solförmörkelse?

 • Till vänster - sista solstrålarna över månens kant
 • Hela skivan (?) - månen täcker solskivan helt
 • Till höger - första solstrålarna över månens kant
 • Nedtill - tunn slingrande solskära

Vad man kan uppleva på himlen

30 juni 1973 i Mauretanien. Totala fasen och därefter olika faser där solen lyser genom dalgångarna på månen och sedan stiger allt högre över månens horisont. Längst till höger visas samma fas som till höger på skivan från Nebra.

Vad man ser för blotta ögat under en total solförmörkelse

 • 2-3 minuter före förmörkelsen, är solen en mycket tunn skära som ser ut att slingra sig. Denna skära är svår att fixera eftersom den ständigt ändrar bredd/tjocklek och utseende samtidigt som det starka ljuset får ögonen att tåras.
 • De sista solstrålarna lyser genom dalgångarna på månens rand. Man får intrycket att diamanter gnistrar utmed solskäran innan den försvinner helt bakom månen. Fenomenet kallas första diamantringen eller Bailys pärlor.
 • Totala förmörkelsen där solen är omgiven av ett blått spöklikt sken, den s.k. koronan. Efter en någon minut har man utvecklat ett relativt bra mörkerseende och kan se de ljusaste stjärnorna och planeterna. En stjärnhop som Plejaderna ser man omedelbart om vädret är klart.
 • De första solstrålarna lyser genom dalgångarna på månens rand. Man får intrycket att diamanter gnistrar utmed solskäran innan de smälter samman med kringliggande pärlor. Fenomenet kallas andra diamantringen eller Bailys pärlor.
 • 2-3 minuter efter förmörkelsen är solen en tunn skära som ser ut att slingra sig och det är svårt att fixera den eftersom den ständigt ändrar storlek och utseende samtidigt som ögonen tåras av det starka ljuset.

Vad kroppen upplever under en total solförmörkelse

I det ögonblick som den totala förmörkelsen börjar, upplever man ett kompakt mörker och en plötslig isig kyla. En kyla som uppstår när månen blockerar IR-strålningen, eller värmestrålningen, från solen. Om man nu ser Plejaderna stå nära det spöklika sken på himlen som vi idag kallar för koronan, förstärker detta de erfarenheter som man hittills gjort med Plejaderna: Dessa har något att göra med kyla och mörker!

Beräkningen av de totala solförmörkelserna

När och var på himlen?

Vi har två alternativ: När som helst på året eller i början av april när solen befann sig närmast Plejaderna.

När och var på jorden?

Analysen av materialet i skivan har visat att denna typ av koppar producerades från 1600-talet f.Kr. till 1100-talet f.Kr. i Mitterberg/Alperna eller mellersta och södra Tyskland. Eftersom tidsuppgifterna är mycket vaga används de inte i beräkningarna.

Först beräknade jag alla totala solförmörkelser synliga i Erstfeld/ Schweiz, Stuttgart, Frankfurt am Main och Nebra mellan år 2000 f.Kr och år 1 f.Kr.. För alla beräkningar har jag använt mig av programmet Alcyone. Detta program, i sin tur, använder sig av data från "Five Millennium Catalog of Solar Eclipses: -1999 to +3000 with eclipse predictions by Fred Espenak (NASA's GSFC). Besselian Elements provided by Jean Meuus". För beräkningar av solförmörkelser måste man alltid ta hänsyn till delta T, dvs. förändringarna i jordens rotation. För alla beräkningar av delta T (ΔT) har jag använt mig av data från Chapront and Chapront-Touze (1991).

Erstfeld (Schweiz)
ΔT: Chapront and Chapront-Touze (1991) / internal UT+1h

Date delta T Mag. Maximum eclipse Duration tot.
-1586-04-08 10:49:03 1.015 / T 17:54:18 / 7.3° 02:35
-1529-09-02 10:24:56 1.004 / T 06:05:06 / 5.9° 01:17
-0983-04-30 6:58:53 1.008 / T 16:01:06 / 32.0° 02:49
-0884-07-13 6:25:57 1.024 / T 11:27:59 / 63.9° 05:10
-0363-07-13 3:55:47 1.000 / T 08:53:41 / 41.6° 00:35
-0347-02-19 3:51:53 1.024 / T 11:12:21 / 27.0° 03:36

Stuttgart (Germany)
ΔT: Chapront and Chapront-Touze (1991) / internal UT+1h

Date delta T Mag. Maximum eclipse Duration tot.
-1710-05-27 11:42:42 1.003 / T 10:51:08 / 55.0° 01:10
-0363-07-13 3:55:47 1.014 / T 08:57:00 / 42.1° 03:19
-0347-02-19 3:51:53 1.001 / T 11:15:12 / 25.6° 01:02

Frankfurt am Main (Germany)
ΔT: Chapront and Chapront-Touze (1991) / internal UT+1h

Date delta T Mag. Maximum eclipse Duration tot.
-1980-06-12 13:47:06 1.001 / T 12:54:05 / 59.9° 00:43
-1804-06-15 12:24:49 1.028 / T 11:06:44 / 58.8° 04:40
-1430-11-15 9:44:21 1.012 / T 13:00:55 / 23.6° 02:32
-1168-04-06 8:04:03 1.018 / T 10:31:58 / 36.0° 02:57

Nebra/Mittelberg (Germany)
ΔT: Chapront and Chapront-Touze (1991) / internal UT+1h

Date delta T Mag. Maximum eclipse Duration tot.
-1804-06-15 12:24:49 1.009 / T 11:11:54 / 59.0° 03:14
-1795-07-06 12:20:42 1.012 / T 19:58:02 / 3.2° 02:07
-1705-08-29 11:40:22 1.011 / T 10:02:04 / 44.8° 02:29
-1168-04-06 8:04:03 1.012 / T 10:37:09 / 36.5° 02:45
-0336-07-14 3:49:03 1.028 / T 18:26:55 / 15.7° 03:02
-0063-05-28 2:46:45 1.025 / T 14:09:09 / 51.5° 04:39

Mellan åren 2000 och 1 f.Kr inträffade två totala solförmörkelser i närheten av Plejaderna på himlen.

 • -1586-04-07 (7 april 1587 f.Kr.) Total 2 minuter 35 sekunder i Erstfeld, Schweiz
 • -1168-04-06 (6 april 1169 f.Kr.) Total 2 minuter 57 sekunder i Frankfurt am Main och 2 minuter 45 sekunder i Nebra/Mittelberg

Solförmörkelsen i Erstfeld, Schweiz

Plejaderna befann sig 15° över västra horisonten 7 grader över solförmörkelsen och kunde mycket lätt hittas även av någon som inte var förberedd.\\

Solförmörkelsen i Nebra

Plejaderna befann sig 14° bort från solförmörkelsen och kunde mycket lätt hittas även av någon som inte var förberedd.\\

Andra förmörkade orter

 • Dieskau-Bornhöck
 • Helmsdorf
 • Leubringen
 • Pömmelte
 • Schönebeck
 • Leipzig
 • Berlin
 • Frankfurt am MainJämförelse mellan detaljberäkningar och skivans innehåll


Detta är detaljberäkningar av den totala solförmörkelsen sett från Nebra. När solens sista strålar stryker genom dalgångarna på månens rand uppträder diamantringen eller pärlbandet. Fenomenet upprepas i slutet av förmörkelsen igen. En oförglömlig detalj som finns med längst ut till vänster (öster) och höger (väster) på skivan.
Till vänster ser vi solskäran 2 - 3 minuter efter förmörkelsen. Den tunna skäran ger ett mycket hårt ljus som böjs och bryts i atmosfären och ger upphov till en fransig bild. Skäran ser ut att slingra sig. Det är därför intressant att skäran indelas i smala remsor på skivan.

Detaljberäkningarna för Erstfeld är mycket lika och visas därför inte.

Följande faser av de totala solförmörkelserna identifierade jag på himmelsskivan.
Dbachmann, Theway, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons -1586-04-07 Erstfeld

 • Första diamantringen (till vänster)
 • (?) Totala förmörkelsen (Plejaderna)
 • Andra diamantringen (till höger)
 • Tunn solskära, ser ut att slingra sig (nedtill)

-1168-04-06 Nebra

 • Första diamantringen (till vänster)
 • (?) Totala förmörkelsen (Plejaderna)
 • Andra diamantringen (till höger)
 • Tunn solskära, ser ut att slingra sig (nedtill)

Slutsatser

Himmelsskivan från Nebra beskriver en total solförmörkelse. Speciellt detaljen "tunn slingrande solskära" tyder på ett optiskt fenomen som enligt min erfarenhet bara kan uppträda i naturen när man betraktar denna fas av en total solförmörkelse med blotta ögat.

Under perioden 2000 f.Kr. till år 1 f.Kr. inträffade många totala solförmörkelser mellan Östersjön och Alperna. Om någon av dessa avbildas på skivan är omöjligt att avgöra.

Plejaderna befann sig vid vårdagjämningspunkten och var därför den synliga symbolen som markerade slutet på en vinter med mycket mörker och kyla. Det är kanske så att Plejaderna symboliserade mörker och kyla. Detta bekräftades i sin tur av upplevelsen då solen försvann, mörker och kyla bredde ut sig, och Plejaderna stod vid sidan om och betraktade sitt verk.

Om vi använder kriteriet att solförmörkelsen skall ha inträffat nära stjärnhopen Plejaderna återstår bara två.

 • -1586-04-07 (7 april 1587 f.Kr.) Total 2 minuter 35 sekunder i Erstfeld, Schweiz
 • -1168-04-06 (6 april 1169 f.Kr.) Total 2 minuter 57 sekunder i Frankfurt am Main och 2 minuter 45 sekunder i Nebra/Mittelberg

Vilken av dessa visas på skivan? Jag förstår att man kan tendera till förmörkelsen i Nebra/Mittelberg eftersom skivan hittades där. Jag har svårt att tänka mig detta som resultatet av en slump. Men med de data som jag hittills har hittat är det omöjligt att avgöra vilken av dessa båda förmörkelser som avbildas på himmelsskivan. Enligt mina informationer kan det till och med vara en blandning av båda. Även om detta inte är troligt eftersom det ligger 418 år mellan förmörkelserna.

I Wikipedia kan man läsa följande om Unescos världsminne: " Ett världsminne är ett dokument eller en samling i ett arkiv eller i ett bibliotek som är av ett stort värde för mänskligheten. Ett dokument kan vara all slags informationsbärare, som datafiler, foto, film, dokument på papper, och sten."

Himmelsskivan från Nebra har alltså ett stort värde för mänskligheten. Därför är det naturligt att använda en metod som YES!Entity för att kunna överföra vetande från ett språk till ett annat eller mellan vetenskapsgrenar där man på grund av olika terminologier inte kan kommunicera med varandra.

Programmet YES!Entity understödjer teamarbete.

Öppna frågor

Med nya svar uppstår nya frågor!

 • Vem kan få fram säkrare data om skivans ålder?
 • Vem kan göra säkrare beräkningar av solförmörkelserna t.ex. med andra metoder?
 • Skivans diameter är ~32 cm och därför är omkretsen ~100 cm dvs. 40 fält à ~2,5 cm. Motsvarar detta bredden på smedens tumme?
 • 360°/40=9° motsvarar detta det vinkelmått som man får med en handsbredd på utsträckt arm?
 • Symbolen bestående av 7-punkter - symbol för "våren"/"hösten" eller något annat?
 • Hur mobila var människorna för 3600 år sedan?
 • Har någon med egna erfarenheter av "astronomi med blotta ögat" analyserat skivan och andra liknande fynd?

Slutord

Jag tackar för den inspiration som författarna av tidigare undersökningar av himmelsskäran har gett mig och hoppas att mina beskrivningar är tillräckligt detaljerade för att utgöra ett bra underlag för en saklig och produktiv diskussion.

Källor

Alcyone Ephemeris 4.3 http://www.alcyone-ephemeris.info/index.html
Radiokarbonmethode https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode
Kol-14-metoden https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol-14-metoden
Delta T https://de.wikipedia.org/wiki/Delta_T
Delta T (ΔT) and Universal Time https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltaT.html
Delta T: Terrestrial Time, Universal Time and Algorithms for Historical Periods https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/deltat/deltat.htm
Key to Catalog of Solar Eclipses https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatkey.html
Plejaden https://de.wikipedia.org/wiki/Plejaden
Plejaderna https://sv.wikipedia.org/wiki/Plejaderna_(stj%C3%A4rnhop)
der Ort, an dem der Fund gemacht wurde https://de.wikipedia.org/wiki/Nebra_(Unstrut)
Kritische Anmerkungen zum Fundkomplex der sog. Himmelsscheibe von Nebra https://www.liesbethbisterbosch.org/pags/docs/386_ArchInf-EV_Gebhard_K_5899.pdf
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) https://www.landesmuseum-vorgeschichte.de/himmelsscheibe-von-nebra.html
Himmelsscheibe von Nebra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nebra_sky_disk.png https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Dbachmann, Theway, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Five Millennium Catalog of Solar Eclipses: -1999 to +3000 https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html
Javascript Solar Eclipse Explorer https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html
Archäologisches Korrespondenzblatt https://web.rgzm.de/publikationen/verlagsprogramm/zeitschriften/archaeologisches-korrespondenzblatt/
Ockhams rakkniv https://sv.wikipedia.org/wiki/Ockhams_rakkniv
World Atlas of Solar Eclipse Paths https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas.html
Ten Millennium Catalog of Long Solar Eclipses https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcatmax/SEcatmax.html
Depotfund von Kyhna https://de.wikipedia.org/wiki/Depotfund_von_Kyhna
Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren https://de.wikipedia.org/wiki/Der_geschmiedete_Himmel_%E2%80%93_Die_weite_Welt_im_Herzen_Europas_vor_3600_Jahren
Faistos-disken https://sv.wikipedia.org/wiki/Faistos
Faistos-disken https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/de-bortglomda-spraken-6881538
Faistos-disken https://www.kalimera.se/grekland/kreta/heraklion/phaistos-faistos.html

Kort information om arbetsmetoden och programmet YES!Entity

YES!Entity är en flerspråkig kunskapsresurs för forskare, journalister och alla som arbetar med sakliga beskrivningar av komplicerade samband. Den utgår ifrån s.k. entiteter. En entitet kan vara allt mellan himmel och jord. Huvudsaken är att vi entydigt kan beskriva vad det är. Symbolen, t.ex. ett uttryck, för det som vi beskriver är inte av direkt intresse. Viktigt är att man inte förklarar symbolen utan att man beskriver det som skall symboliseras dvs. entiteten. Programmet hjälper oss att hålla ordning på projekt, språk, kontexter, uttryck, symboler, entiteter, beskrivningar, medier, länkar, dokument och terminologiska definitioner.

Här kan du läsa vidare om "Himmelsskivan från Nebra - Stjärnbilden Tvillingarna?"

sv/nebra.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)