Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Himmelsskivan från Nebra - Stjärnbilden Tvillingarna?

Den tyska utgåvan av National Geographic från november 2021 innehöll ett informationsblad från "Landesmuseum für Vorgeschichte" i Halle med rubriken "Mänsklighetens första himmelskarta?". Om det verkligen rör sig om en himmelskarta är det nödvändigt att använda sig av astronomiska metoder och det vi vet om människans varseblivning för att hitta vilken del av stjärnhimlen som visas på skivan! Med hjälp av programvaran Alcyone beräknade jag därför alla totala solförmörkelser som var synliga från Nebra mellan 2000 f.Kr. och 1 f.Kr..

Resultat

På var beräknad förmörkelse placerade jag en transparent folie med punkterna och konturerna av symbolerna från himmelsskivan direkt på datorns bildskärm. Folien flyttades och vreds steg för steg 360°. Därefter vidgades himmelsutsnittet runt solförmörkelsen ett par grader och folien flyttades och vreds 360° igen. En mycket snabb och tillförlitlig metod. Här ovan ser man den totala solförmörkelsen den 15 juni år 1805 f.Kr.. Skivan visar stjärnbilden Tvillingarna.

Slutsatser

Solförmörkelsens väg över Europa den 15 juni år 1805 f.Kr (ΔT: Chapront and Chapront-Touze (1991) / UT)

Över hälften av punkterna på himmelsskivan från Nebra är stjärnor som kunde ses från Nebra under den totala solförmörkelsen den 15 juni år 1805 f.Kr! De ljusstarkaste stjärnorna, Pollux, Castor, ρ, σ, δ, ζ, λ och några andra stjärnor har placerats på skivan med en otrolig precision (orange) medan de svagare saknas.
Några av punkterna (gula) passar inte in bland stjärnorna i stjärnbilden Tvillingarna. Dessa kan nu filtreras ut och undersökas separat. Tre av de sju punkterna i symbolen (till vänster) sammanfaller med stjärnor i stjärnbilden Tvillingarna!


Under mitt arbete har jag använt YES!Entity för att hålla ordning på alla antaganden, symboler, olika tydningar av symboler, misstolkningar, bilder, videos, beräkningar, terminologier, beskrivningar och möjliga samband. Min utvärdering av skivans bildinnehåll måste givetvis granskas med utgångspunkt från alla övriga fakta! Eftersom himmelsskivan innehåller flera olika och oberoende element och referenssystem är den inte lätt att tolka!

Öppna frågor

  • Är de sju punkterna verkligen en symbol för något?
  • Hur har våra förfäder/förmödrar för 3800 år sedan lyckats placera stjärnpunkterna så exakt? När man tar hänsyn till hur länge det tar innan mörkerseendet aktiveras, var de svagaste stjärnorna synliga i maximalt 2 minuter! Har man väntat några månader och färdigställt bilden under en klar och mörk natthimmel?
  • Hur passar datum för solförmörkelsen den 15 juni år 1805 f.Kr. med dateringen av skivan?

Här kan du läsa vidare om "Himmelsskivan från Nebra - en solförmörkelse?" och här kan du läsa mer om YES!Entity

Källor

Alcyone Ephemeris 4.3 http://www.alcyone-ephemeris.info/index.html
Radiokarbonmethode https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode
Kol-14-metoden https://sv.wikipedia.org/wiki/Kol-14-metoden
Delta T https://de.wikipedia.org/wiki/Delta_T
Delta T (ΔT) and Universal Time https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/deltaT.html
Delta T: Terrestrial Time, Universal Time and Algorithms for Historical Periods https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/deltat/deltat.htm
Key to Catalog of Solar Eclipses https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatkey.html
Plejaden https://de.wikipedia.org/wiki/Plejaden
Plejaderna https://sv.wikipedia.org/wiki/Plejaderna_(stjärnhop)
der Ort, an dem der Fund gemacht wurde https://de.wikipedia.org/wiki/Nebra_(Unstrut)
Kritische Anmerkungen zum Fundkomplex der sog. Himmelsscheibe von Nebra https://www.liesbethbisterbosch.org/pags/docs/386_ArchInf-EV_Gebhard_K_5899.pdf
Landesmuseum für Vorgeschichte, Halle (Saale) https://www.landesmuseum-vorgeschichte.de/himmelsscheibe-von-nebra.html
Himmelsscheibe von Nebra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nebra_sky_disk.png https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Dbachmann, Theway, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons
Five Millennium Catalog of Solar Eclipses: -1999 to +3000 https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/SEcatalog.html
Javascript Solar Eclipse Explorer https://eclipse.gsfc.nasa.gov/JSEX/JSEX-EU.html
Archäologisches Korrespondenzblatt https://web.rgzm.de/publikationen/verlagsprogramm/zeitschriften/archaeologisches-korrespondenzblatt/
World Atlas of Solar Eclipse Paths https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEatlas/SEatlas.html
Ten Millennium Catalog of Long Solar Eclipses https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcatmax/SEcatmax.html
Depotfund von Kyhna https://de.wikipedia.org/wiki/Depotfund_von_Kyhna
Die weite Welt im Herzen Europas vor 3600 Jahren https://de.wikipedia.org/wiki/Der_geschmiedete_Himmel_%E2%80%93_Die_weite_Welt_im_Herzen_Europas_vor_3600_Jahren
Faistos-disken https://sv.wikipedia.org/wiki/Faistos
Faistos-disken https://www.nyteknik.se/teknikhistoria/de-bortglomda-spraken-6881538
Faistos-disken https://www.kalimera.se/grekland/kreta/heraklion/phaistos-faistos.html
Tvillingarna https://www.eso.org/public/sweden/images/eso1520b/?lang
Zwillinge https://www.eso.org/public/germany/images/eso1520b/?lang
sv/nebra_gem.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)