Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Innehållsförteckning

Källor

YES!Entity

Bakgrundsinformationer

DEBrüchige Gegenwart (Hans U. Gumbrecht, Reclam 2019)
DEDie Vereindeutigung der Welt (Thomas Bauer, Reclam 2018)
DEPhilosophie in 30 Sekunden: Die wichtigsten Strömungen aus der Geschichte der Weltanschauungen (Barry Loewer, Librero 2018)
DETerminologische Definitionen: Form, Funktion, Extraktion. (Mirjam Oberholzer, 2002)
DEWas ein Wort bedeutet, kann ein Satz nicht sagen (Íkala, revista de lenguaje y cultura Vol. 15, N.º 25, Prof. Dr. Klaus-Dirk Schmitz)
DE/ENTractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein, SIDE-BY-SIDE-BY-SIDE EDITION, VERSION 0.54, JUNE 4, 2019)
ENTerminology for Large Organizations - Terminology Starter Guide (© Copyright Terminology for Large Organizations (TerminOrgs) 2012.)
ENThe meaning of meaning (C. K Ogden, I. A. Richards)
SVAtt strukturera kunskap - om systematisk begreppsanalys (Anita Nuopponen, Terminologi - system og kontekst, KULTs skriftserie nr 71)
SVBegreppsbildning i ämnesövergripande och undersökande arbetssätt, Studier av elevers arbete med miljöfrågor (Karolina Österlind 2006)
SVMetoder och principer i terminologiarbetet (© Spri och TNC, 1999)
SVTerminologi i teori och praktik (Henrik Nilsson, Helena Palm. TNC Terminologicentrum 2004)
SVTerminologi i teori och praktik (Magnus Merkel)
SVTerminologins terminologi: begreppsdiagrammen (TNC TERMINOLOGICENTRUM)
SVTerminologins terminologi: ordlistan (TNC TERMINOLOGICENTRUM)
SVTractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein, © 1922, 1933 Routledge & Kegan Paul, London. Nordstedts, 2014. Sten Andersson)

sv/quellen.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)