Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Priser och annat

DU ÄR VIKTIG!

Skicka mig ett email och berätta vad du behöver. Du kan även skicka mig det engelska och/eller tyska originalet direkt. Du erhåller då ett kostnadsförslag och ett leveransdatum så snabbt som möjligt.

Mina språk

Engelska/tyska ⇒ svenska

Min kapacitet

800-1200 sidor per månad eller 5 sidor per timma.

Mina kunder

Översättningsbyråer som arbetar med ISO 17100 eller EN 15038.
Alla som behöver översättningar i mina kompetensområden, kan förvänta sig en snabb, noggrann och kompetent översättning.

Mina priser

- Ramavtal: välkommen med ett förslag
- Tekniska texter: 0,13 € / ord
- Special, express: 0,19 € / ord
- Review: 60 € / timma

Verktyg

- memoQ translater pro 9.9.10
- YES!Entity (Custom)

Terminologimanagement

Om det finns en etablerad bindande terminologi, dvs. med uttryck och definition, integrerar jag detta i översättningen. Om det inte finns någon bindande terminologi görs terminologimanagement och kvalitetssäkring med YES!Entity.

Språkmanagement

Jag använder ”TNCs Skrivregler” när jag översätter. Dessa regler har ställts upp för att understödja kommunikationen mellan författaren och läsaren.

Standarder

Efter över 30 år som översättare måste jag tyvärr fastställa att standarder bara är bra om de följs redan från början av arbetsprocessen. Av denna anledning testar jag alltid innehållet i de Translation Memorys och ordlistor, som medföljer t.ex. i ett Trados eller Transit paket, innan jag börjar översätta. Min metod är att i första hand undvika att fel smyger sig in i översättningen och att sedan kontrollera att detta verkligen lyckats. På så sätt garanteras en snabb och exakt leverans.

Översättningen

Alla översättningar görs med memoQ, ett modernt och snabbt översättningsprogram med vilket man kan översätta paket från Trados och Transit snabbare och bättre än med originalprogrammen.
Kvalitetssäkringen görs med memoQ.

Gamla verkyg

- SDL Trados Studio
- across
- Transit

Mina kompetensområden

Teknik

- Alla typer av fordon
- Elektroteknik
- Energi
- Alla typer av maskiner
- Miljöteknik

Naturvetenskap

- Kemi
- Fysik
- Astronomi
- Varseblivning
- Klimat, meteorologi, geologi, vulkanologi

Medicin

- Medicinteknik
- Proteser
- Dialys
- Patientövervakning
- Farmakologi

Avbildningssystem

- Analysmetoder
- Optik och optiska instrument
- Machine vision
- Algoritmer

IT

- Software
- Telekommunikation
- Processövervakning

sv/snabbfakta.txt · Senast uppdaterad: 2022/04/27 10:33 av Robert Malmström