Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Välkommen till YES!Entity!

På denna hemsida beskrivs YES!Entity och dess utveckling. Från idé till teori, arbetsmetod och programvara.

YES!Entity är i första hand en ny och enkel metod att skapa definitioner. Den baserar sig på entiteter. Det kan inte finnas två identiska entiteter. När en entitet definieras exakt, leder denna definition alltid till denna entitet, oavsett språket eller fackområdet. YES!Entity har en naturvetenskaplig ansats. Detta betyder att alla processer kan förbättras och förenklas efterhand som den vetenskapliga grunden breddas. Med YES!Entity hittar du bättre definitioner, förklaringar, uttryck och lösningar!


2021-12-01

Utvärdering med YES!Entity: Unescos världsminne, himmelsskivan från Nebra - stjärnbilden Tvillingarna?

Över hälften av punkterna på himmelsskivan från Nebra är stjärnor som kunde ses från Nebra under den totala solförmörkelsen den 15 juni år 1805 f.Kr! De ljusstarkaste stjärnorna, Pollux, Castor, ρ, σ, δ, ζ, λ och några andra stjärnor har placerats på skivan med en otrolig precision (orange) medan de svagare saknas. Läs vidare här.


2021-11-23

Utvärdering med YES!Entity: Unescos världsminne, himmelsskivan från Nebra - en solförmörkelse?

Dbachmann, Theway, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons Den tyska utgåvan av National Geographic från november 2021 innehöll ett informationsblad från "Landesmuseum für Vorgeschichte" i Halle med rubriken "Mänsklighetens första himmelskarta?". Det gjorde mig nyfiken och jag bestämde mig för att undersöka hur de hade kommit på ordet "himmelskarta". Med programmet YES!Entity samlade jag alla fakta, medier, dokument, länkar och artiklar som jag kunde hitta. Mycket snabbt stod det klart att det fanns mycket mer bakom detta ord. Och detta "mer" visade sig vara en möjlig beskrivning av vad Plejaderna symboliserade för våra förfäder och att himmelsskivan från Nebra visar ett fenomen som bara kan ses under en total solförmörkelse. Men en sak i taget. Läs vidare här.


2021-07-16

Ny YES!Entity testversion

Vet du vad ett begrepp är för något och vad det har med tänka efter och slutsats att göra?

  • Med begrepp menar man enligt terminologiläran en "kunskapsenhet som skapats genom en unik kombination av kännetecken".
  • Enligt Wikipedia är en "slutsats eller konklusion (av latinets con- "med", claudo, "stänga") det sista steget i en härledning".
  • Genom att tänka efter lite kommer man fram till att begrepp, tänka efter och slutsats på något vis hänger samman med varandra.

Den nya omarbetade versionen av YES!Entity behöver mindre än 0,5 sekunder för att dessutom säga att begrepp, slutsats, analys och definition är synonyma och att tänka efter, intelligens och definiera är nära knutna till begreppet.

Detta är möjligt när man ändrar på synsättet och istället för att ange vad man menar med termerna helt enkelt definierar entiteterna.

Med den nya versionen av YES!Entity och handboken för testprogrammet kan du se hur detta fungerar.
Testversionen kan beställas här

sv/start.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)