Sidmeny

Redaktionsruta

ROBERT MALMSTRÖM VERLAG


Förstasidan


YES!Entity

Hur det började
Principen
Varseblivningskedjan
Källor

PROGRAM

Priser
Download

UTVÄRDERINGAR

Översikt


TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Priser och annat


ALLMÄNT

Kakor och integritet (tyska)
Redaktionsruta
Kompetenser


Endast tekniskt nödvändiga kakor
© 2019 - 2022 Robert Malmström

Utvärderingar med hjälp av YES!Entity

En utvärdering består av beskrivningar och de slutsatser man drar av dessa.

När vi arbetar med YES!Entity märker vi mycket snabbt att denna understödjer den egna varseblivningen på ett mycket effektivt sätt. Speciellt när vi undersöker komplexa fenomen eller samband vilka hör hemma inom olika fackområden.

Vi ser var undersökningar löpt i fel riktning, eller var man hittat geniala lösningar. Samtidigt ser vi hur lätt det är att dra felaktiga slutsatser eftersom YES!Entity även hjälper oss att hitta våra egna misstag!

Vi samlar informationer i form av olika medier, beskriver med knappa ord vad vi varseblir och låter varseblivningskedjan arbeta i lugn och ro. Vi hittar "blinda fläckar" i våra beskrivningar och blir allt försiktigare med våra slutsatser. Vi upptäcker att en utvärdering av beskrivningarna är ett viktigt steg innan vi ägnar oss åt att dra slutsatser. Detta helt oberoende av hur bra var enskild beskrivning låter! Och slutligen bör andra specialister kunna utvärdera vårt arbete. Med programvaran YES!Entity kan man komprimera alla informationer som man samlat och skicka dessa till övriga teammedlemmar!

Unescos världsminne, himmelsskivan från Nebra

Datum Beskrivning Slutsats Artikel (PDF)
2021-12-07 Stjärnbilden Tvillingarna? Över hälften av punkterna på himmelsskivan från Nebra är stjärnor som kunde ses från Nebra under den totala solförmörkelsen den 15 juni år 1805 f.Kr! De ljusstarkaste stjärnorna, Pollux, Castor, ρ, σ, δ, ζ, λ och några andra stjärnor har placerats på skivan med en otrolig precision medan de svagare saknas. Download
2021-11-23 Total solförmörkelse? Himmelsskivan från Nebra beskriver en total solförmörkelse. Speciellt detaljen ”tunn slingrande solskära” tyder på ett optiskt fenomen som enligt min erfarenhet bara kan uppträda i naturen när man betraktar denna fas av en total solförmörkelse med blotta ögat. Download
sv/utvaerderingar.txt · Senast uppdaterad: 2022/01/17 10:31 (extern redigering)